Az „Üzlet és Pszichológia”

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Üdvözöljük az „Üzlet és pszichológia” weboldalán!

 

(Hatályos: 2023. szeptember 1. napjától)

Kovács Enikő Zsófia e.v. – mint az „Üzlet és Pszichológia” Szolgáltatója – pszichológiai témájú webináriumokat, nyílt képzési programokat szervez, illetve szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújt – elsősorban a vállalati/szervezeti szférában működő – érdeklődők részére (továbbiakban: Megrendelő/Jelentkező/Felhasználó) az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint.

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal használatával, illetve képzésünkre való regisztrációval, valamint az azon való részvétellel Ön a jelen dokumentumban található részvételi feltételeket tudomásul veszi és teljes mértékben elfogadja. Az ÁSZF tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

Jelen ÁSZF tartalmazza a https://uzlet-pszichologia.hu domain név alatt elérhető weboldalon
(továbbiakban: Weboldal) bemutatott szolgáltatások megrendelésének feltételeit és módját.  
A Weboldal a Szolgáltató saját Weboldalának minősül.

A szolgáltatás edukációs célú szakmai információk átadása azzal a céllal, hogy támogatást nyújtsanak a cégvezetőknek, vezetőknek, céges csoportoknak, munkavállalóknak, magánszemélyeknek produktivitást eredményező pszichológiai ismeretek elsajátításában és gyakorlati alkalmazásában. A képzési programok szakértőink évtizedes tanulásának, tapasztalatszerzésének és fejlesztésének eredményeire alapulnak és rendkívül hatékonyan adják át a tudást ebben a témában.

Szándékunk, hogy olyan szakmai információkat biztosítsunk, ami könnyen értelmezhető és beépíthető a mindennapi munkavégzésbe.

Hangsúlyozzuk, hogy a kínált képzéssorozat keretében a készségeket fejlesztjük. Szolgáltató bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységet végez, de nem minősül oktatási intézménynek és a képzés nem zárul diploma vagy tanúsítvány megszerzésével, a képzési kínálatunk nem jogosítja fel a résztvevőt pszichológiai tanácsadásra. A költségtérítéses képzési program befejezésekor a felhasználó egy igazolást kap annak sikeres befejezésről.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában hatályban lévő ÁSZF alkalmazandó.

Jelen ÁSZF szövege szerzői jogvédelem alatt áll, annak jelen Weboldalon kívüli felhasználása – teljes egészében vagy bármely szövegrész tekintetében – nem engedélyezett!

 1. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI, ADATAI

Név: Üzlet és Pszichológia

Szolgáltató/Képviseli: Kovács Enikő Zsófia, egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím (egyben panaszügyintézés helye): 1098 Budapest Ecseri út

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Nyilvántartási szám: 50770801

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000946

Adószám: 67793385-1-43

Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-83605341

Telefon: +36 70 59 59 152

E-mail címinfo@uzlet-pszichologia.hu

    

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet;
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.
 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés egyben felnőttképzési szerződésnek is minősül a Megrendelő/Ön és a Szolgáltató között a Felnőttképzési törvény 13. § (2) bekezdése és a Ptk. elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai alapján.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő jelentkezik elektronikus úton, a regisztrációt a Szolgáltató visszaigazolja az elektronikus levelezési címére, majd Megrendelő befizeti a képzési díjat. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok igazolják.

Felhívjuk figyelmét, hogy legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy szolgáltatásinkat igénybe vegye.

 1. A SZOLGÁLTATÁS

 

 1. Online képzések

Az online képzés során az elméleti ismeretanyag online, vagyis interneten keresztüli adattovábbítás formájában jut el a Megrendelő technikai eszközére, amely során az oktató és a képzésben részt vevő személy közös kommunikációs eszköze a számítógép/okostelefon és együttműködésük az informatikai hálózaton (internet) keresztül valósul meg.

A Weboldalunkon lehetőség van egyrészt díjmentes Webináriumra (online előadás; önképzési forma) történő regisztrációra, illetve előre meghatározott tematikájú, költségtérítéses online Nyílt Képzés megrendelésére.

Az online előadások élő közvetítések. A Weboldalon feltüntetésre kerül az előadás címe, részletes leírása/tematikája, fotója (illusztrációként).

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben nem megfelelő módon használja a hozzáférési linket, működésünkre káros tevékenységet végez, vagy olyan tartalomhoz próbál hozzáférni, amelyhez nincs jogosultsága, a Szolgáltató bármikor korlátozhatja a szolgáltatás használatát, így előzetes értesítés nélkül megszakíthatja a tartalomhoz való hozzáférést.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

Weboldalunkon a „Szolgáltatásaink” menüpont alatt megtekinthetőek az egyes előadások, képzési programok címei és tematikájának bemutatása az időpontokkal.

 1. Tájékoztatás kérés

Annak érdekében, hogy további információkat kapjon a költségtérítéses képzési programunkról, ki kell töltenie az űrlapot személyes adatai megadásával.

 1. Regisztráció

A regisztrációs űrlap kitöltésével vagy e-mail útján küldheti el jelentkezését a Szolgáltatónak. Az űrlapon ki kell választani a releváns képzési programot annak címe és dátuma melletti jelölőnégyzetbe kattintással.

 1. Megrendelés feldolgozása

A megrendelés késedelem nélkül, legfeljebb 48 órán belül feldolgozásra kerül és visszaigazoló e-mailt küldünk a jelentkező részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a jelentkezés során megadott adatokat, a rendelés egyedi azonosítóját, a rendelés dátumát, a szolgáltatás árát, a díjbekérőt, illetve esetleges további információkat.

A Szolgáltató megküldi továbbá a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) adatszolgáltatáshoz szükséges Adatlapot is a jelentkező részére. Az Adatlapon szereplő személyes adatok megadása a felnőttképzésről szóló törvény értelmében kötelező.

A Szolgáltató a képzés időpontja előtt legkésőbb 1 nappal osztja meg Megrendelővel a jelentkezéskor megadott e-mail címen az online előadás hozzáférési linkjét (Microsoft Teams, Google Meet vagy Zoom alkalmazásával), mellyel a Megrendelő az előadások megtekintésére lesz jogosult.

Ha nem találja az e-mailünket, benne a hozzáférési linkkel, azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a spam mappát is. A Szolgáltatót ilyen esetben felelősség nem terheli, amennyiben általa igazolható módon kiküldte a megadott e-mail címre a hozzáférési linket.

A megtekintési jog értelmében korlátozott, azaz nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt adunk Megrendelőnek azon előadás(ok) megtekintésére, amely részvételi díját megfizette.

A megtekintési jog nem jogosítja fel Megrendelőt a képzés anyagának bármely egyéb felhasználására. Bővebb információt jelen ÁSZF 7. pontja tartalmaz a szellemi alkotások jogára vonatkozóan.

 1. Szolgáltatás változása

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa – Megrendelő egyidejű értesítése mellett –felelőssége kizárásával.

 1. Személyes adatok, adathiba, javítás lehetősége

Az űrlap önkéntes kitöltésével Ön hozzájárulását adja a személyes adatai általunk történő kezeléséhez. Személyes adatai megadása során Ön vállalja, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, valamint azokat változás esetén frissíti. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A személyes adatok kezeléséről bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmaz.

Ha a Megrendelő a jelentkezés elküldését követően szeretné módosítani a megadott személyes adatokat, ezt a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken tudja jelezni a Szolgáltató felé.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.

 1. Véleményezés

A képzési program végén, Szolgáltatásunk részeként a megadott e-mail címre elektronikus formában egy véleménykérő űrlapot küldünk és a résztvevőnek lehetősége van arra, hogy észrevételeit, véleményét elküldje a Szolgáltató részére egyeztetés céljából.

Közösségi média felületeinken is lehetőség nyílik véleményezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból eltávolítsuk az Ön által megosztott tartalmat, véleményt, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véljük, hogy sérti a jelen ÁSZF-et az Ön vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.

 1. DÍJFIZETÉS

 

Szolgáltató a meghirdetett költségtérítéses képzések díját a képzés meghirdetett kezdő időpontját megelőzően közli az érdeklődővel.

Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában valamennyi képzés részvételi díja magyar forintban értendő.

A díjfizetés átutalással vagy bankszámlára történő befizetéssel lehetséges.

Átutalásos fizetés esetén a megadott e-mail címre díjbekérőt küldünk. A Megrendelő a díjat a díjbekérő fizetési határidejéig köteles befizetni. 

 

A Megrendelő a megrendelt képzés árát a Szolgáltató a ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-83605341 számú bankszámlára banki átutalással vagy bankszámlára történő befizetéssel teljesíti. A megjegyzés rovatban a díjbekérő számát szükséges feltünteti. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére csak az átutalás Szolgáltató számláján történő jóváírását követően jogosult.

A díjbekérő alapján átutalt összegről a befizetés jóváírásakor kizárólag elektronikus számlát van módunkban kiállítani. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül.

 1. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
 2. A Weboldal adattartalma, szerkezete, elrendezése, megjelenítése és a szolgáltatott anyagok (együttesen: Tartalom) szerzői jogvédelem alatt állnak, a Szolgáltató, partnerei vagy az előadók szerzői jogait és szellemi tulajdonát képezik. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldalon és a képzésen megjelenő Tartalmak felhasználása tekintetében.

 

 1. „Tartalom” definíciója a jelen ÁSZF vonatkozásában különösen: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve a szakirodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videók, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk, továbbá know-how, üzleti titkok és minden egyéb, a Weboldalunkon közzétett anyag, jogi dokumentációk, űrlapok).
 1. Tilos a megtekinthető előadások, a képzéseken elérhetővé tett szakmai anyagok vagy azok bármely részletének a Szolgáltató – mint jogtulajdonos – írásbeli engedélye nélkül történő bármilyen hasznosítása sem interneten, sem egyéb módon (így másolása, rögzítése, letöltése, sugárzása, más módon harmadik félnek eljuttatása, hozzáférhetősége, nyilvánossághoz közvetítése, hozzáférhetővé tétele, többszörözése, terjesztése, eladása). Tilos ezen kívül a szolgáltatáshoz való hozzáférést kereskedelmi célokra felhasználni.
 1. A jogosulatlan felhasználás polgári és büntetőjogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követeli a jogsértés során keletkezett anyagi kárának megtérítését.

 

 1. Szolgáltató a digitális tartalom megtekintésének jogát megfelelő keretek között biztosítja. Megrendelő hozzáférési linket kap elektronikus úton. A tartalomhoz Megrendelő kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá.
 1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy Weboldal használata, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során nem oszthat meg olyan tartalmat, amely,
 • megosztására nem jogosult,
 • jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom,
 • sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát,
 • kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés,
 • bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására alkalmas,

Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során köteles tartózkodni mindenféle jogellenes megnyilvánulástól, tevékenységtől, különösen:

 • rágalmazás, zaklatás, visszaélés, fenyegetés vagy mások jogainak megsértésére alkalmas magatartás (például a magánélethez való jog megsértése),
 • azonosító adatok manipulálása,
 • a Weboldalt támogató szerverek vagy hálózatok működésének akadályozása, továbbá a Weboldal használatára vonatkozó szabályok megsértése,
 • más felhasználók, előadók vagy partnerek személyes adatai gyűjtése, tárolása.
 1. A Weboldal teljes egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei is szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Minden, a Weboldalon megjelenített szöveg, kép és egyéb információ tekintetében a Szolgáltató vagy a megjelölt harmadik személy a jogtulajdonos.
 1. A Weboldalról információkat átvenni csak azzal a feltétellel lehet, hogy az átvevő:
 • nem módosítja az eredeti információt és
 • az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti és
 • nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

Egyébiránt a Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználása (pl. adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedélyezett.

 1. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 1. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 

A megrendelés lemondása legkésőbb a képzés időpontja előtt 24 órával, írásban (e-mailen) lehetséges. Ezt követően már nem áll módunkban visszafizetni a vételárat.

 

A képzés esetleges elmaradása esetén jelentkezőt írásban tájékoztatjuk és a díjat lemondástól számított 10 munkanapon belül visszatérítjük Megrendelő részére az általa megadott bankszámlára.

Fentieken túlmenően Szolgáltatónak nem áll módjában a képzés részvételi díját visszatéríteni.

 1. ELÁLLÁSI JOG

Tájékoztatjuk, hogy az elállási jog azon megrendelőket illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: „Fogyasztó”).

A fogyasztó státuszú megrendelőt a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az elállási jog az online, vagyis Weboldalunkon megnézhető digitális tartalom esetén csak az előadásokhoz való hozzáférés beállításáig és a hozzáférési link megküldéséig illeti meg a Megrendelőt, ezt követően az elállási jog már nem gyakorolható. A Megrendelő nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a hozzáférésének beállításával és a hozzáférési link részére e-mailen való elküldésével (vagyis a teljesítés megkezdését követően) elveszíti a hivatkozott Korm.rendelet 20. § szerinti elállási jogát. Így a kifizetett díj visszafizetése nem áll módunkban a megvásárolt szolgáltatás jellege miatt.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYEK

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a minőségi követelményeknek.  

A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet III. fejezetének 11. pontja tartalmazza a kellékszavatossági igények sajátos szabályait a digitális tartalom nyújtása esetén.

A Ptk. alapján a Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom szerződésszerűvé tételének módját.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás különbözetével.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen és nincs lehetőség a szerződés megszüntetésére.

A Fogyasztó akkor is jogosult az arányos árleszállításra vagy a szerződés megszüntetésére, ha:

– ismételt hiba merült fel;

– a teljesítés hibájának súlya ezt indokolttá teszi;

– a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy nyilvánvaló, hogy nem fogja észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül szerződésszerűvé tenni azt.

A Megrendelő jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Célunk, hogy valamennyi megrendelés megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesüljön. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy kifogásait az 1. pontban megjelölt e-mail címen, telefonon közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a megrendelőnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató legkésőbb 15 napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület vagy a bíróság eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

 1. a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,
 2. b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 3. c) a jogellenes magatartást elkövették.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linkre kattintással érhető el.

 1. FELELŐSSÉG

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató hiteles és pontos információk közlésére törekszik, de a tájékoztatás felhasználásából fakadó, illetve a Weboldal látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget kizárja.

A Szolgáltató a rajta kívül álló okok (más Szolgáltatók hibái, vis major esetek, vagy ha a Megrendelő a Szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz) miatt bekövetkező hibák vagy akadályoztatások esetén felelősséget vállalni nem tud.

A dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

https://uzlet-pszichologia.hu/wp-content/uploads/2023/08/01-ASZF_Uzlet_pszich_20230901.pdf

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. szeptember 1.

Minden jog fenntartva – Üzlet és Pszichológia