Járt utat a járatlanért? avagy az emberi erőforrás fejlesztésének új korszaka

2024.06.21.


Fejlesztő szakemberként az a célom, hogy a mai dinamikus munkakörnyezethez szükséges alapvető készségekkel erősíthessem a partnereinket. Ez nem csupán az olyan kulcsfontosságú soft készségek fejlesztését jelenti, mint a változásmenedzsment, a rugalmasság, az érzelmi intelligencia és a kreatív problémamegoldás, hanem partnereink révén az új technikai eszközökkel kapcsolatos készségek elsajátításának támogatását is. Meggyőződésem, hogy ezen kompetenciák integrálása 2024-ben elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és az alkalmazkodóképesség kultúrájának előmozdításához.


A globális munkaerőpiaci helyzet és az emberi erőforrás fejlesztésének kapcsolata

A Gallup legújabb globális jelentése olyan kritikus felismeréseket tár fel, amelyekkel a vezetőknek foglalkozniuk kell. A munkavállalók elkötelezettségi szintje továbbra is riasztóan alacsony: a munkavállalók mindössze 23%-a elkötelezett a munkahelyén. Ez az alacsony elkötelezettség jelentős hatással van a produktivitásra, az innovációra és a szervezet általános sikerére. A jelentés hangsúlyozza, hogy a vezetőknek sürgősen lépéseket kell tenniük egy támogatóbb, a lojalitás kialakulását és fenntartását előmozdító munkakörnyezet kialakítása irányába.


A Gallup jelentésének főbb megállapításai:

  • A dolgozók alacsony elkötelezettsége mindössze 23%, ami azt jelzi, hogy jobb vezetésre és munkakultúrára van szükség.
  • A munkavállalók 43%-a számolt be arról, hogy napi szinten stresszt érez, ami kiemeli a rugalmasság és az érzelmi intelligencia fontosságát.
  • A munkavállalók keresik a fejlődés és előrelépés lehetőségeit, melynek érdekében készek a releváns új készségek elsajátítására.


Az AI szerepe az emberi erőforrás modern fejlesztésének folyamatában

Képzés-fejlesztésA munkavállalói elkötelezettséggel kapcsolatos kihívásokkal párhuzamosan az AI technológia gyors fejlődése is átformálja a szükséges munkavállalói és vezetői készségeket. A McKinsey legfrissebb jelentése kiemeli az AI-eszközökben rejlő potenciált a hatékonyság és innováció előmozdításában, ugyanakkor rávilágít az AI-hoz kapcsolódó készségek terén mutatkozó hiányosságokra is.

  • Növekszik az AI elfogadása: Egyre több vállalat (2024-ben a vizsgált vállalatok 72%-a!) integrálja az AI-t a működésébe, ami az alkalmazottak körében egyre nagyobb igényt támaszt az AI-ismeretek iránt. 
  • Nyilvánvaló készségbeli hiányosságok: Az AI hatékony kihasználásához szükséges készségek terén meglévő hiányosságok kritikus jelentőségűvé teszik a képzést ezen a területen.
  • A mesterséges intelligencia és az emberi készségek ötvözése: A mesterséges intelligencia sikeres integrálásához a technikai készségek és az emberközpontú készségek (mint a kreatív problémamegoldás és az érzelmi intelligencia) keveréke szükséges.


Az emberi erőforrás készségfejlesztésének holisztikus megközelítése

Emberi erőforrás fejlesztéseHogyan dolgozzunk a vezetőfejlesztés terén olyan holisztikus megközelítésben, amely segíti a kihívások és lehetőségek megfelelő kezelését?  

  1. A technikai és a soft készségek képzések integrálása, hogy az alkalmazottak megtanulják használni a fejlett eszközöket, és ezzel párhuzamosan fejlődni tudjanak a változások és az interperszonális dinamika kezelésében is.
  2. A növekedési gondolkodásmód (growth mindset) ösztönzése kulcsfontosságú a folyamatos tanulás és az alkalmazkodóképesség szempontjából. A vezetőknek olyan környezetet szükséges kialakítani, amelyben az alkalmazottak biztonságban érzik magukat a kísérletezésre, hibázásra és a hibákból való tanulásra.
  3. Az érzelmi intelligencia és rugalmasság fejlesztése segíti a munkavállalókat a stressz kezelésében, az együttműködés erősítésében és a pozitív szemlélet megőrzésében még a kihívást jelentő helyzetekben is.
  4. Kreatív problémamegoldás elősegítése: Ahogy a mesterséges intelligencia átveszi a rutinfeladatok ellátását, a kreatív problémamegoldás értékes készséggé válik. A képzések segítenek abban, hogy fejlesszük a munkavállalók kreatív gondolkodását és a problémák különböző nézőpontokból való megközelítését.

Fenntartható siker fenntartható fejlesztési programok révén az emberi erőforrás menedzsmentben

A munka jövője tehát újfajta vezetést igényel, olyat, amely zökkenőmentesen integrálja a technikai jártasságot az emberközpontú készségekkel. Ha a hard és soft készségekre egyaránt összpontosítunk, olyan vezetőket nevelhetünk ki, akik nemcsak a legújabb technológiák használatában jártasak, hanem képesek támogató és vonzó munkakörnyezetet is kialakítani. Ez a holisztikus megközelítés nemcsak a munkavállalók elkötelezettségét és produktivitását növeli, hanem az innovációt és a szervezeti sikert is előmozdítja. Fogadjuk el a vezetés új korszakát, és szabadítsuk fel a munkaerőben rejlő teljes potenciált!


Két elv vezérel az életben: minden nap többet tudjak a világról, mint előző nap, és csökkentsem mások szenvedését. Meglepődnél, milyen sokra mész ezekkel.”  Neil deGrasse Tyson


Rozgonyi Anita

Szervezetfejlesztő


További cikkek olvashatók itt.

Emberi erőforrás